ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2560 / 2017

วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ 7ขึ้น 10 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 / 2017

วันเสาร์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันจันทร์ที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพุธที่ 15 แรม 4 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 8 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอังคารที่ 21 แรม 10 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันเสาร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำเดือนสามปีวอก

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2560 / 2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2560 /2017

วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอังคารที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 16 แรม 4 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพุธที่ 22 แรม 10 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอาทิตที่ 26 แรม 14 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2560 / 2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2560 /2017

วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพุธที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอังคารที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2560 / 2017

วันอังคารที่ 2 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันศุกร์ที่ 5 ค่ำ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันจันทร์ที่ 8 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 14 แรม 4 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 18 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันเสาร์ที่ 20 แรม 10 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพุธที่ 24 แรม 14 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2560 / 2017

วันพฤหัสบดีที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันพุธที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอังคารที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2560 / 2017

วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพุธที่ 12 แรม 4 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 16 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอังคารที่ 18 แรม 10 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 22 แรม 14 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2560 / 2017

วันพุธที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันอังคารที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2560 / 2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี 2560 /2017

วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันเสาร์ที่ 9 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ 13 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันศุกร์ที่ 15 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันอังคารที่ 19 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ 27 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2560 / 2017

วันอังคารที่ 3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ 9 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 13 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 15 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 19 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 / 2017

วันพุธที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอังคารที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ 11 ค่ำ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันจันทร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันศุกร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอังคารที่ 28 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2560 / 2017

วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันจันทร์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพุธที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันพุธที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา