ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2561 / 2018

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 / 2018

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2561 / 2018

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2561 / 2018

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2561 / 2018

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2561 / 2018

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2561 / 2018

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2561 / 2018

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2561 / 2018

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2561 / 2018

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 / 2018

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2561 / 2018

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561