ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2562 / 2019

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 / 2019

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2562 / 2019

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2562 / 2019

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2562 / 2019

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2562 / 2019

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2562 / 2019

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2562 / 2019

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2562 / 2019

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2562 / 2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 / 2019

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2562 / 2019

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562