ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2563 / 2020

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 / 2020

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2563 / 2020

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2563 / 2020

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2563 / 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2563 / 2020

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2563 / 2020

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2563 / 2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2563 / 2020

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2563 / 2020

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 / 2020

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2563 / 2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563