ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2565 / 2022

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 / 2022

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2565 / 2022

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2565 / 2022

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2565 / 2022

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2565 / 2022

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2565 / 2022

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2565 / 2022

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2565 / 2022

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2565 / 2022

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2565 / 2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2565 / 2022

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565