ขั้นตอนการดูฤกษ์แบบละเอียดกับหมอดู

ดูกฤษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

1. เตรียมข้อมูลให้พร้อม เช่น วันเดือนปีเกิด /ต้องการหาฤกษ์ดีเดือนไหน ปีไหน / จุดประสงค์ในการหาฤกษ์ เช่น ฤกษ์ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เป็นต้น
2. เลือกหมอดูที่กำลังออนไลน์อยู่ ตามรายชื่อด้านล่างนี้ (หากรายชื่อหมอดูไม่ปรากฏ แสดงว่าไม่มีหมอดูท่านใดอยู่ในระบบ)

รายชื่อหมอดู :3.เมื่อได้หมอดูที่ต้องการ ให้กดปุ่มสีเขียว ' ว่าง / โทร ' เพื่อโทรไปดูฤกษ์

หรือ

กดโทรเบอร์ แล้วโทรออก (ลูกค้าในประเทศ) กดเมนู 2 (ดูดวงสด) ตามด้วยรหัสหมอดู 3 หลัก


หมายเหตุ : ค่าบริการ 15 บาท/นาที สามารถใช้บริการได้จากโทรศัพท์บ้านพื้นฐานทั่วประเทศ และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่าย


tags : ดูดวง 1900