ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ดูกฤษ์ หาฤกษ์ดี

การถือฤกษ์งามยามดีในการทำการมงคลนั้น ขอให้ท่านยึดหลักทางสายกลาง คืออย่าเคร่งครัดหรือหย่อนจนเกินไป ให้ยึดความสะดวกและความสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตั้ง เพราะต่อให้ฤกษ์ดีเพียงใด หากขัดต่อความสะดวกของเจ้าของงาน ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลย

ฤกษ์งามยามดีในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเพียงการให้ฤกษ์ยามเบื้องต้นแบบกลางๆกว้างๆเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับทุกๆคน เน้นดูง่ายใช้สะดวกสำหรับคนทั่วไป หากท่านใดต้องการดูแบบละเอียดขั้นสูง แนะนำให้ดูกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูฤกษ์ยามต่างๆแบบส่วนตัว    : วันดี          : วันนี้

 

 

 

ดูฤกษ์ วันมงคล แบบส่วนตัว

 

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมกราคม ปี 2564 / 2021

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 / 2021

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมีนาคม ปี 2564 / 2021

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนเมษายน ปี 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤษภาคม ปี 2564 / 2021

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนมิถุนายน ปี 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกรกฎาคม ปี 2564 / 2021

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนสิงหาคม ปี 2564 / 2021

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนกันยายน ปี 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนตุลาคม ปี 2564 / 2021

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนพฤศจิกายน ปี 2564 / 2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล เดือนธันวาคม ปี 2564 / 2021

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564